ถนนเบเร็น เบอร์ลิน

ลูกค้า:

บอน วิซิโอ ลุดวิกซ์เฟลเดอร์

ปี:

พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการทำงาน: 1-6
เนื้อที่: 1,500 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง: 150,000 ยูโร

Go back