สตัดเฟล แวนิเกอร์โรเดอร์

ลูกค้า: จี ดับเบิลยู ดับเบิลยู  แวนิเกอร์โรเดอร์
ปี: พ.ศ. 2555 - 2556
ขั้นตอนการทำงาน: 1 - 9
เนื้อที่: 12,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง:   1,000,000 ยูโร

Go back