ศูนย์การค้าเรคลิ้งเฮาส์เซ่น

ลูกค้า: เอ็มเอฟไอ เอสเซ้น
ปี:  พ.ศ. 2555
ขั้นตอนการทำงาน: 1 - 3
พื้นที่ 200 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 75,000 ยูโร

Go back