ถนนเรนเนอร์โอเดอร์ ฟรังเฟิร์ต

ลูกค้า: เอบีจี ฟรังเฟิร์ต
ปี:  พ.ศ. 2555 - 2556
ขั้นตอนการทำงาน: 1 - 9
เนื้อที่: 3,500 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง: 2,410,000  ยูโร

Go back