พีเอ็กซ์ไฮนเนอร์แบร์ก วีสบาเด็น

ลูกค้า: เอช บี เอ็ม วีสบาเด็น
ปี: พ.ศ. 2553 - 2556
ขั้นตอนการทำงาน: 1 - 6
เนื้อที่: 12,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง: 1,500,000 ยูโร

Go back