อาคารบริหารซานี่ + ร้านขายสี เบดบัวร์

ลูกค้า: บริษัทซานี่ เมืองโคโลญจ์
ปี: พ.ศ. 2553 - 2556
ขั้นตอนการทำงาน:

1 - 6

เนื้อที่: 30,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง: 3,500,000 ยูโร

Go back