นอยเบา วัลลาค เมืองคาร์ลรูเฮอ

ลูกค้า: บริษัทวัลลาค
ปี: พ.ศ. 2552
ขั้นตอนการทำงาน: 1 - 3
เนื้อที่: 5.000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง:   500.000 ยูโร

Go back