มันไฮม อิมโรท

ลูกค้า: แอลอีจี สตุทการ์ท
ปี: พ.ศ. 2537
ขั้นตอนการทำงาน: 1-6
เนื้อที่: 6,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง:   600,000 ยูโร

Go back