มหาวิทยาลัยแลนด์ซี ทุยยิง ใกล้ฉางจิ้ง

ลูกค้า: แลนด์ซี ยุโรป
ปี:  พ.ศ. 2555
ขั้นตอนการทำงาน: 1 - 3
พื้นที่ 3 เฮกตาร์
ราคาค่าก่อสร้าง 3,000,000 ยูโร

 

Go back