ลูเทโก ลุดวิกส์ฮาเฟน

ลูกค้า: ลูเทโก ลุดวิกส์ฮาเฟน
ปี: พ.ศ. 2551
ขั้นตอนการทำงาน: 1-6

เนื้อที่:              

7,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง:   750,000 ยูโร

Go back