คาร์ลรูเฮ่อ จีโรเซ็กเคอร์ “ครุมม์ลิ่ง”

ลูกค้า:   บริษัทไวเซ็นเบอร์เกอร์  ราสตัท
ปี:  พ.ศ. 2536 - 2538
ขั้นตอนการทำงาน: 1-9
เนื้อที่: 12,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง:    1,200,000 ยูโร

Go back