ถนนบิสมาร์ค เมืองเบอร์ลิน

ลูกค้า: สถาปนิกเบเชอร์ และรอทท์คัมพ์
ปี: พ.ศ. 2551
ขั้นตอนการทำงาน: 1-4
เนื้อที่: 4,000 ตารางเมตร 
ราคาค่าก่อสร้าง: 400,000 ยูโร

Go back