บริษัทไวท์เซล มันน์ไฮม

ลูกค้า: โกล์ดเบคเบา เฮชแบร์ก
ปี: พ.ศ. 2553
ขั้นตอนการทำงาน: 1 - 9
เนื้อที่: 2,500 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง: 300,000 ยูโร

Go back