เฟช โลจิสติก อาเชิน

ลูกค้า: เฟช โลจิสติก
ปี: พ.ศ. 2550
ขั้นตอนการทำงาน: 1-3
เนื้อที่:: 45,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง:    2,925,000 ยูโร

Go back