ดามเลอร์ เวิร์ท

ลูกค้า: ดามเลอร์ เวิร์ท
ปี: พ.ศ. 2549
ขั้นตอนการทำงาน: 1-3
เนื้อที่: 25,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง:  2,500,000 ยูโร

Go back