ชวานเน็นเวก ไฮเดลแบร์ก

ลูกค้า: สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างไฮเดลแบร์กเกอร์
ปี: พ.ศ. 2552
ขั้นตอนการทำงาน: 1-3
เนื้อที่: 12,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง: 1,200,000 ยูโร

Go back