บริษัทก่อสร้างบีเอช เฮมา เมืองสตูเทนเซ

ลูกค้า: บริษัทก่อสร้างเฮมา  
ปี: พ.ศ. 2537
ขั้นตอนการทำงาน: 1-9
เนื้อที่: เนื้อที่:
ราคาค่าก่อสร้าง:   150,000 ยูโร

Go back