บาเด็น บาเด็น อัม บอยติก

ลูกค้า: มูสเลอร์ เกซัมพลาน
ปี: พ.ศ. 2550
ขั้นตอนการทำงาน: 1-6
เนื้อที่:: 6,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง:     500,000 ยูโร

Go back