บาเด็น บาเด็น ลิกเทนทาล

ลูกค้า: มูสเลอร์ เกซัมพลาน
ปี: พ.ศ. 2549
ขั้นตอนการทำงาน: 1-7
เนื้อที่: 4,000 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง:     550,000 ยูโร

Go back